Tölö Älvsåker kyrka

Tölö Älvsåker Kyrkliga Samfällighet

Älvsåkers församling vill sätta Jesus Kristus i centrum. Vi ägnar oss åt levande gudstjänstliv och sprudlande verksamhet där vi strävar efter att ha öppna armar, ett lyssnande öra och att se varje människa som vi möter.

Församlingen är belägen i gränslandet mellan genuin hembygdskultur och förortskultur. Inflyttningar fortgår och det finns planer på fortsatt utbyggnad av samhället kring Anneberg. Verksamheten i församlingsarbetet bör därför möta dessa kulturers behov med äldre traditionellt sökande av andliga rötter och kreativt förnyelsetänkande av detsamma. Vår verksamhet strävar efter att sprida evangeliet så som Kristus befallt oss att göra genom orden i Matt 28: 19-20: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar…,”. I ljuset av hans ord vill vi arbeta i vår kallelse. Du är mycket välkommen att vara med i vår församlingsgemenskap!

Gudstjänsten

Församlingen vill sätta fokus på gudstjänsten och har ett brett utbud av olika gudstjänstformer, alltifrån högmässan, temagudstjänster med musik från Taizé till familjegudstjänster. Vårt mål är att gudstjänsten skall vara tillgänglig och välkomnande för alla, utan att den skall förlora sin traditionella liturgiska skatt. Till exempel har vi:

Skolgudstjänster
som hålls för grundskolan vid vår- och höstterminsavslutningarna.

Vardagsgudstjänster
har vi tre gånger per termin för de allra minsta.

Även gudstjänster för de kommunala förskolorna äger rum inför julens högtider.

Tölö Älvsåker församling

 

Medeltidskyrka

Älvsåkers kyrka är byggd under tidig medeltid, troligen 1200-talet med tidstypiskt kraftiga skalmurar, d v s ytter- och innermurar av flata stenblock med utfyllnad av mindre stenar i kalkbruk. 1753 förlängdes kyrkan åt öster med en halvrund koravslutning.

Vid 1700-talets början försågs kyrkan av invändiga takmålningar utförda av Sven Wernberg. Dessa ersattes 1756 med takmålningar av Ditolf Ross.

Nämnvärt är två skulpturer som föreställer apostlarna Petrus och Paulus, som tillhört en gammal altaruppsats. Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten som tillkom vid 1250-talet. 1985 invigdes ett nyuppfört altare, där den medeltida altarskivan av sten med relikgömma inmurats ovanpå det nya altaret. Triumfkrucifixet bakom altaret framställer Kristus Segraren, den himmelske Konungen. Motivet till den är hämtat från Upp.boken 1:13,17 och är utfört av konstnären Eva Spångberg, ”förkunnare i trä” år 1985.

Vi vill erbjuda tillfällen till andlig fördjupning och reflektion och vara en plats för eftertanke och stillhet. I gudstjänster och övriga samlingar vill vi lyfta fram Guds kärlek till oss och hans omsorg om oss. Vi tror att varje människa är skapad av Gud och oändligt älskad av honom. På olika sätt och i olika sammanhang lyfter vi fram detta i vår verksamhet. Vi tror att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet, och att han på ett särskilt sätt visar oss vem Gud är. Välkommen att upptäcka livet och tron tillsammans med oss.

Fjälläger för alla åldrar

2-6 feb 2011 är det dags för vårt traditionsenliga Fjälläger i Hovfjället. Här hittar du hela programmet Tölö o Älvsåkers församlingar inbjuder till församlingsläger för alla åldrar till det vackra Hovfjället. Onsdag 2/2 tar vi bussen från Tölö församlingshem till Vägsjöfors Herrgård där vi kommer att bo. Det finns tre boendealternativ.

1) Vandrarhemsstandard med 2-våningssängar (4 bäddar) i rummet. Man delar rum med sin familj, eller den/de vänner man kommer överens med.
2) Enkel hotellstandard i dubbelrum, men med gemensam dusch och toalett i korridor.
3) Hotellstandard i dubbelrum med dusch och toalett på rummet.

Se mer på www.vagsjoforsherrgard.se Torsdag 3/2-Lördag 6/2 blir det skidåkning på Hovfjället. Där finns möjlighet till både utförsåkning och längdskidåkning. Utrustning finns att hyra.

När vi kommer hem från den härliga och kanske något tröttande skidåkningen väntar en härlig middag. På kvällarna kommer vi att ha olika aktiviteter för olika åldrar. Gemensamt för alla samlingarna är vårt tema ”Det glada budskapet”.

I samtal och gudstjänster vill vi försöka upptäcka mer av den glädje som kommer av ett liv i tro. Vi kommer också att ha gemensamma kvällsböner under lägret, och på söndag firar vi gudstjänst tillsammans.

Priset avser boende i vandrarhem med frukost, Matsäck till fjället, Middag samt Kvällsfika.
Vill man bo med hotellstandard tillkommer 600 kr per person för enkel hotellstandard och 1.000 kr per person för hotellstandard med dusch och toalett på rummet. OBS! Det finns bara ett begränsat antal hotellrum. Principen först till kvarn gäller.

Liftkort och kostnad för att hyra skidutrustning tillkommer.
Prisuppgifter på skidhyra finns på Hovfjällets hemsida www.hovfjallet.se

Även detta år erbjuds särskilda ungdomsaktiviteter.

För ungdomar födda 1995 eller tidigare erbjuder vi ett särskilt ”läger” i lägret. Då kan man åka med som ensam ungdom, och vara med på lägret. Man deltar i de gemensamma aktiviteterna, men får även egna ungdomssamlingar tillsammans med sin egen ledare.

Musik

I kyrkans tradition har musiken alltid spelat en stor roll. Genom musiken kan vi uppleva skönhet och glädje, förnimma stillhet och harmoni och få hjälp att möta Gud. Musiken kan också hjälpa oss att bearbeta sorg och uttrycka glädje.

Varlastjärnorna är en kör för sångglada pojkar och flickor från 6 år och uppåt som träffas på tisdagar kl. 16.30-17.15. Vi sjunger trevliga och svängiga sånger och har kul tillsammans. När det är familje-gudstjänst är vi med och sjunger.

Trivselkören är en vuxenkör för dig som är nybörjare eller för dig som har sjungit i kör tidigare men vill fräscha upp kunskaperna. Vi sjunger visor, psalmer, evergreens och lite allt möjligt; för det mesta unisont, men ibland i stämmor. Vi övar också på notläsning. Kören sjunger på gudstjänster och andra samlingar, åker på utflykter och körresor, umgås och trivs.

Varla Gospel är en härligt glad och svängig flerstämmig gospelkör. Vi sjunger på Varlakyrkans gospelkvällar, medverkar vid andra gudstjänster, åker på körresor och läger mm. Ibland har vi ett kompband med bas, piano och trummor som förstärker sången på gospelkvällarna.