Start » Anordna begravning

Anordna begravning

Begravning i kyrkan

En begravning fyller ofta en viktig funktion för dem som blir lämnade av den avlidne. De hjälper oss att gå vidare och kan också innebära att en minnesplats vi kan återvända till ställs i ordning under under högtidliga och värdiga former. En begravning kan också sägas vara den dödes sista hälsning till de levande då de ofta har inslag som den döde haft inflytande över. t.ex. val av psalmer eller andra musikuppföranden. Här kommer vi att ge några tips och råd till dig som är intresserad av hur det går till att anordna begravningar.

Begravning – olika typer

Jordafärd eller griftefärd är synonymer till begravning och begreppen bottnar i det faktum att kroppen, eller askan (om den kremerats), täcks över med jord. Idag finns det såväl kyrkliga som borgerliga begravningar där den senare typen blir allt vanligare. En borgerlig begravningsceremoni kan se ut på många olika sätt och behöver inte hållas i en kyrka. Bestämmelserna kring vad man gör med kroppen efter ceremonin är dock väldigt strikta. Med särskilt tillstånd kan man få sprida askan efter en död i naturen eller i havet.

En traditionell kyrklig begravning leds av en präst som har stöd av en eller flera kyrkomusiker i ett kyrkorum. Detta är en fri service för alla medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsritualen följer den så kallade kyrkoordningen och måste se ut på ett speciellt sätt. Utöver själva begravningsceremonin kan förtäring och samvaro med musik i församlingshemmet ingå som en del i begravningar och dödsboet har stor frihet när det kommer till sådant som val kista och utsmyckningar – dock på egen bekostnad.

Saker att tänka på

Här följer en checklista för dig som själv vill organisera begravningen av en närstående. 1. Boka tid för begravning genom att kontakta församlingsexpeditionen. 2. Ordna med kista och urna samt blomsterarrangemang. 3. Se till så att den dödes kropp görs i ordning. 4. Bestäm om ni ska ha gravsättning i kista, urna, minneslund eller askgravlund. 5. Iordningställ gravplats, kanske finns det redan en familjegrav? Om du inte själv vill organisera begravningen kan du kontakta begravningsbyrå och få hjälp med det mesta. Prästen eller officianten som ska leda ceremonin kan också vara ett stöd i arbetet.

Vem den döde var i livet får gärna återspeglas under dennes begravningsceremoni. Ofta har man tillgång till önskemål som vederbörande själv formulerat. Det kan gälla saker som val av de psalmer som ska framföras och om det ska vara en stor eller liten begravning. Ofta säger prästen, eller vid en borgerlig jordfästning – officianten, några ord om den avlidne. Om du är närmast anhörig kan det känns bra att ge prästen tillgång till lite personlig information så att denne har något att utgå från.

Begravningar är en viktig del av livet

Om du som nära anhörig känner ett ansvar för att organisera en begravning kan du välja mellan att ta kontakt med en begravningsbyrå som leder dig genom processen eller att göra allt arbete på egen hand. Kyrkliga begravningar följer en viss mall men borgerliga begravningar har ett fritt upplägg och utformas utifrån såväl dina som den avlidnes önskemål om det sista avskedet. Kyrkliga begravningar har den fördelen att präst, vackra lokaler och musik är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan.