Start » Konfirmation i tonåren

Konfirmation i tonåren

”Det finns väl ingen gubbe på ett moln däruppe, alla som tror det är idioter!” Så kan det ungefär låta när två ungdomar i vårt samtida Sverige kommer in på ämnet religion, som många i de unga folklagren anses vara föråldrat. Genom att delta i konfirmation kan ungdomar få en fördjupad förståelse för kristendomen och vad den innebär. Ungdomar som deltar i konfirmation lär sig att kristendomen är en religion där man tror på en personlig relation med en personlig Gud. Unikt är också att Gud har kommit till jorden som människa genom Jesus Kristus, Guds son.

Konfirmation sker oftast i tonåren

Konfirmation är relevant idag

Konfirmation innebär att lära sig mer om kristendomen och vad kristen tro innebär. Konfirmationsundervisning genomförs vanligtvis för tonåringar men det förekommer även att vuxna konfirmerar sig. Vid undervisningen får deltagarna lära sig mer om Bibeln, kristendomens heliga skrift och den kristna historien från judendomens födelse till Jesu liv fram till idag. Deltagarna får också lära sig om den kristna läran, till exempel vad jungfrufödelse innebär och vad treenigheten är för något. Det brukar också finnas tillfällen för deltagarna att själva delta i gudstjänster.
Konfirmation är både en fin tradition och något som ofta har en djup innebörd och mening för de som deltar. Det finns konfirmationer som genomförs som veckoundervisning men också konfirmationsundervisning som genomförs mer koncentrerat vid ett så kallat konfirmationsläger. Då åker deltagarna iväg under en längre sammanhållen tid och umgås nära med varandra och lär sig mer om kristen tro. Ofta blandas klassisk katederundervisning med praktiska övningar som får ungdomarna att tänka till och själva ta ställning till det som lärs ut.

Konfirmation är ett ställningstagande

Konfirmation innebär ett ställningstagande. Frågan om Gud finns eller inte har troligen diskuterats så länge människor har funnits på jorden och det finns goda argument både för och emot Guds existens. I slutänden handlar det om ett personligt ställningstagande och en personlig hållning till livet. För de som tror sig ha mött Gud är det svårt att värja sig. För de som inte upplever sig ha några erfarenheter av att Gud finns kan det vara svårt att tro. Genom att lära sig mer kan ett personligt ställningstagande underlättas.
Konfirmation är alltså förutom ett rent faktamässigt lärande också en möjlighet för den enskilde individen att filosofera kring, och diskutera frågan om Guds existens och Guds egenskaper. Detta görs ofta tillsammans med de andra konfirmanderna i gruppövningar och kanske över en kopp te sent på kvällen efter en andakt i kapellet. Konfirmationen betyder mycket för många och det är en fantastisk möjlighet att få upptäcka vad det kan innebär att ha en tro. Kristendomen är världens största religion och den påverkar oss mer än vad vi ibland tänker på.

Konfirmationens betydelse idag

Konfirmation betyder mycket för många idag. Somliga anser att religion är föråldrat men faktum kvarstår att väldigt många människor är religiösa och religion påverkar vår värld dagligen både på ett personligt och på ett mer globalt, politiskt plan. En balans mellan de världsliga och andliga planen är den bästa vägen. Att delta i konfirmationsundervisning är dessutom en möjlighet för den enskilde individen att få reflektera och fundera över trosfrågor och det kan ofta underlätta det personliga ställningstagandet kring om Gud finns eller inte. Att dessutom få mycket fakta kring kristendomen som religion är något som många uppskattar.