Start » Vad händer vid ett dop?

Vad händer vid ett dop?

Dop hålls ofta för spädbarn men även vuxna kan döpas

Dop är en av de viktigaste delarna i en kristen persons liv. Ordet ”döpa” används ofta synonymt med ”namnge”, men de har egentligen inte så mycket gemensamt. De två sakerna sker ofta i samband med varandra, men man måste inte döpas för att få ett namn – det ena har religiös betydelse och inte det andra. Ett dop symboliserar en individs inträde in i den kristna kyrkan, in i den gemenskap som det innebär. Det anses traditionellt erbjuda Guds acceptans och beskydd. Vattnet som används symboliserar rening och en ny början för personen som döps.

Dop och dess betydelse

Den tidigaste formen av dop bestod ofta av att hela kroppen sänktes under vatten, för att symboliskt renas. Johannes döparen beskrivs i bibeln som en utövare av detta. Senare avbildningar från 200-talet och framåt visar att man istället stod med vatten upp till midjan och fick vatten hällt över sig. Oavsett vilket, har dopet som ritual länge haft en väldigt stark och symbolisk betydelse i den kristna tron, även om exempelvis frikyrkan idag anser dopet vara mindre viktigt i en kristen persons utveckling.

Under tidig kristendom fanns det andra typer av dop, exempelvis där någon som dog en martyrdöd ansågs ”döpt i blod”. Då var deras uppoffringar tillräckligt värdefulla för att rädda deras själar, även om de inte blivit traditionellt döpta. Även de som ville bli döpta, men dog innan det kunde ske, ansågs döpta tack vare deras vilja. Länge ansågs dopet vara nödvändigt för att rädda en persons själ, men så är inte längre fallet hos många av dagens kristna rörelser. Dopet har därför blivit mer tradition än ett måste.

Barn som döps idag

Många föräldrar väljer att döpa sina barn, även om de själva kanske inte är troende kristna och går i kyrkan i övrigt. Man låter döpa sitt barn för att dop är en del av en kristen kultur. Ett land som Sverige är, trots sin relativt lilla andel troende befolkning, byggt på kristna värderingar. Därför är dopet ofta ett speciellt tillfälle för släkt och familj att träffas och välkomna ett nytt liv. Under år 2015 döptes 49 000 barn i Svenska kyrkan, vilket är en minskning sedan tidigare år.

De flesta är bekanta med bilden av ett dop – ett litet barn i lång, vit särk, med en präst som häller vatten över barnets huvud. Det är en enkel process full av tradition och symbolik, där vigvattnet renar barnet och välkomnar det in i Guds familj. Något annat som är en stor del av denna tradition är doppresenter. Ofta består dessa av symboliska gåvor såsom fotoramar, små askar och kistor. Inte sällan i fina metaller som till exempel silver och vitt guld.

Tradition och symbolik

Även om kristendomens inflytande minskat kraftigt genom åren, särskilt i Sverige som anses vara det tredje minst religiösa landet i Europa – endast 18 % säger att de tror på någon form av gud eller religion – har dopet fortfarande viss betydelse i vår kultur. Ett dop är mer än bara en kristen rit, det är också ett sätt att välkomna ett nytt liv och att välkomna någon in i en gemenskap. Även vuxna kan döpas, även om detta är mer sällsynt, då de flesta döps redan som barn.