Start » Vigsel i kyrka eller ej?

Vigsel i kyrka eller ej?

Vigsel kan ske på flera olika sätt

Om du och din partner ska gifta er kan det göras på två sätt som är lika inför lagen, antingen genom en borgerlig vigsel eller genom kyrkovigsel. Själva ordet vigsel är från början en religiös term, som innebar att äktenskapet helgades genom Gud. I Sverige, som idag blir alltmer sekulariserat, är det inte självklart att vigas i en kyrka med en präst som vigselförrättare. Att välja ett kyrkligt bröllop eller ej handlar om tro. Inom Svenska kyrkan är ringen en symbol för att ett par har ingått äktenskap med varandra som har välsignats av Gud.

Vigsel i kyrkan av tradition

Många som väljer att gifta sig i kyrkan med en präst som vigselförrättare, gör det av gammal tradition eller för att släkten inte ska bli besviken. Tänk på att det är er dag och ni som ska bestämma. Gå gärna och prata med prästen i er församling helt förutsättningslöst för att se om ni kan tänka er att vigas kyrkligt. En vigsel är ett minne för livet och sker bröllopet i kyrkan är det omgärdat med en mängd symboliska handlingar.

För att få vigas i Svenska kyrkan behöver minst en i paret vara, eller bli, medlem i kyrkan. Att gifta sig i kyrkan är gratis, det är det även med stor sannolikhet om ni väljer borgerlig vigsel i stadshuset. Om ni däremot önskar vigas på en herrgård eller på en strand, tillkommer en kostnad för vigselförrättaren. Om ni viger er i Svenska kyrkan kan ni välja vilken kyrka som ni vill, och önskar ni att ert bröllop ska ske utomhus bör ni tala om era önskemål för prästen. Det mesta går att lösa.

Vigselsamtal som förberedelser

Inför er vigsel i kyrkan kommer ni att ha ett samtal med den präst som ska viga er. Ni går då igenom själva ceremonin, bestämmer psalmer och sånger, vem som ska läsa och i vilken ordning. De flesta präster är ganska tillåtande när det gäller val av musik, men generellt sett kan man säga att borgerliga vigslar är lite mer öppensinnade. Under samtalet får ni också lära er att ringen är en symbol som helgas av Gud i samband med vigseln. Om ni väljer er att gifta er borgerligt är det inte nödvändigt att utväxla ringar.

När det gäller ett borgerligt bröllop finns det två versioner, en lång och en kort vigselakt. Det går lika bra att ha en stor fest efteråt som vid ett kyrkligt bröllop. Vid alla bröllop måste två vittnen närvara för att vigseln ska anses som laglig. Både vid kyrkliga och borgerliga bröllop är det möjligt att bjuda in vänner och familj till själva bröllopsakten. Kyrklig vigsel sker oftast på lördagar, medan ett borgerligt bröllop ska ske under stadshusets ordinarie öppettider om man önskar gifta sig kostnadsfritt.

För- och nackdelar

Som med det mesta i livet finns det för- och nackdelar med allt. Att gifta sig i kyrkan om man är troende betyder att ens äktenskap blir välsignat. Vanligtvis förekommer det mer musik vid ett kristet bröllop och kyrkvigseln tar i regel lite längre tid än en borgerlig vigsel, som kan ske i princip på några minuter och endast kräver två vittnen närvarande. Vill ni vigas i en speciell kyrka kan denna ha väntelista – även här går det snabbare vid ett borgerligt bröllop.